In het nieuws

26 januari 2012 | Blog
Artikel financieel Dagblad 26 februari 2012

Koester ouderen als het nieuwe kapitaal

50-plussers kunnen beter intermenselijke conflicten en problemen oplossen dan jongeren
Ouderen zijn het nieuwe kapitaal — als ondernemer, werknemer, vrijwilliger, coach en mantelzorger. Met een groei van 15%  nu naar 30% 60-plussers in 2030 is maatschappelijke inzet van ouderen onontbeerlijk. Maar dan moet de maatschappij ouderen hun eigenwaarde wel teruggeven. Als we dit kapitaal willen verzilveren, zal de beeldvorming over ouderen positief moeten worden bijgesteld.
Ouderdom en ouder worden hebben nog steeds een negatief imago. Was vroeger iemand boven de 65 oud, nu worden 50-plussers al tot de senioren gerekend. Op de arbeidsmarkt kom je boven de vijftig maar moeilijk aan de slag, terwijl op de werkvloer 40-plussers al gediscrimineerd worden vanwege hun leeftijd.

Beate van der Heijden, hoogleraar bedrijfskunde in Nijmegen, concludeert uit haar onderzoek ‘dat in sterke mate sprake is van negatieve beeldvorming van oudere werknemers’. En zij vervolgt: ‘Ondanks dat ze goed functioneren, worden ze door hun leidinggevenden als minder flexibel en minder ambitieus beoordeeld, vaak al vanaf 40 jaar. Met deze onterechte aanname worden doorgroeimogelijkheden geblokkeerd, terwijl zij nog tot 25 jaar voor de boeg hebben. Dat idee zit tussen de oren van veel chefs, vooral als zij zelf jonger zijn dan de 40-plussers.’

Uit onderzoek naar vitaliteit onder 50-plussers door marktonderzoekbureau Winkle komt naar voren dat ouderen zich niet minder vitaal voelen dan jongeren, soms zelfs vitaler. Maar zij voelen zich niet als zodanig erkend. Van de ondervraagden vindt slechts 12% dat zij daarover positief worden bejegend.

De helft begrijpt niet waarom zij opeens senior wordt genoemd, want zo voelen zij zich niet. Veel ouderen voelen zich beoordeeld op hun leeftijd en niet op hun mate van gezondheid, vitaliteit en persoonlijkheid.
Dertig procent vindt ook nog eens dat in de media negatieve beeldvorming over hun vitaliteit wordt gecreëerd.
We moeten af van het denken en plaatsen in ‘leeftijd’. Waar de een op haar 16e de wereld rond zeilt of op zijn 15e een webwinkel runt, traint Foppe de Haan (68) nog volop en is Cor Boonstra (73) een energiek ondernemer. Competenties, die moeten het uitgangspunt zijn. En ouderen hebben competenties.

Zij zijn beter in staat tot het oplossen van intermenselijke conflicten en problemen dan jongeren. En zij hebben meer aandacht voor de zachte waarden: aandacht en zorg.
Deze immateriële bijdragen kunnen het sociale leven versterken en de verdraagzaamheid en veiligheid in de samenleving bevorderen. Hun wijsheid, kennis en ervaring verdienen een plek in onze maatschappij.
Zonder hun inzet staat de maatschappij stil. Nu maar nog meer straks, als het percentage 60-plussers is verdubbeld. Daarom moeten we ze niet afschrijven, maar waarderen. Als we dat als samenleving willen zien, wordt vergrijzing ook verzilvering.

Dick Kits is ondernemer en auteur van ‘Het Nieuwe Oud’.

U kunt het boek bestellen op de site van “het nieuwe oud” >